Adwokaci

Adwokat Wojciech Górski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Wojewódzkiej w Łodzi i we wrześniu 1998 roku złożył egzamin prokuratorski z wynikiem bardzo dobrym

Od czerwca 2001r. był prokuratorem pracującym w pionie do Walki z Przestępczością Zorganizowaną wykonując swoje obowiązki w Prokuraturze Okręgowej, Prokuraturze Apelacyjnej i Prokuraturze Krajowej. Pełnił funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi. Zarządzeniem Prokuratora Generalnego włączony został do zespołu do utworzenia wydziałów zamiejscowych Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej jako pełnomocnik do utworzenia wydziału zamiejscowego w Łodzi, którym następnie po jego utworzeniu kierował.

W czasie pracy w tychże wydziałach prowadził szereg postępowań karnych dotyczących działalności zorganizowanych grup przestępczych w tym o charakterze zbrojnym dokonujących przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw związanych z wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu środków psychoaktywnych, przestępstw korupcyjnych. Śledztwa te cechowały się nadzwyczaj obszernym materiałem dowodowym, skomplikowanym układem powiązań podmiotowych, nadto często niosły ze sobą także istotne wątpliwości dotyczące kwalifikacji prawnej czynów będących przedmiotem postępowania.

W 2008 roku założył Kancelarię Adwokacką, zajmuje się głównie prawem karnym, dodatkowo prowadzi praktykę w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego,

http://lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/774930.html

http://miasta.gazeta.pl/lodz/1,35153,5047786.html