Współpracownicy

Aplikant Adwokacki  ŁUKASZ  WIWAT

Ukończył studia prawnicze  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w roku 2010 roku. Pracę dyplomową po tytułem „Postępowanie wszczęte skargą na przewlekłość procesu cywilnego” obronił w Katedrze Postępowania Cywilnego I pod kierunkiem dr Michała Krakowiaka.

Współpracę z Kancelarią Adwokat Marioli Bajdy i Adwokata Wojciecha Górskiego rozpoczął w listopadzie 2012r. Interesuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, procedurą karną i cywilną oraz prawami człowieka.
Jego hobby to narciarstwo, polityka i literatura faktu.

Aplikant Adwokacki  KRZYSZTOF KLUCZYŃSKI

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia ukończył w 2009 roku. Przedmiotem jego pracy magisterskiej przygotowanej w Katedrze Prawa Cywilnego Materialnego była wnikliwa analiza „Uprawnień konsumentów przysługujących im w razie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową”.

Po ukończeniu studiów pełnił obowiązki asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi  – Śródmieścia w Łodzi, gdzie wykorzystywał dotychczas zdobytą wiedzę, między innymi przy sporządzaniu projektów uzasadnień orzeczeń sądowych. Współpracę z Kancelarią Adwokat Marioli Bajdy i Adwokata Wojciecha Górskiego rozpoczął w styczniu 2014r.

ALEKSANDRA FILUTOWSKA

Aleksandra Filutowska jest absolwentką  Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.  Studia ukończyła w 2005 roku na kierunku Polityka Społeczna. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując między innymi w jednej z łódzkich Kancelarii Adwokackich. Obecnie współpracuje z Kancelarią Adwokacką Adwokat Marioli Bajdy i Adwokata Wojciecha Górskiego gdzie kieruje pracą sekretariatu kancelarii oraz pełni funkcje asystenckie. Interesuje się prawem administracyjnym oraz społecznymi aspektami prawa. Jej hobby to florystyka.