Porady Prawne Łódź

Porady Prawne, Opinie Prawne, Pisma Procesowe

We wszystkich rodzajach spraw można uzyskać w Kancelarii poradę prawną oraz zlecić napisanie projektu pisma procesowego, bez konieczności zlecania sprawy do prowadzenia. Porada prawna obejmuje kompleksowe omówienie zagadnienia, ze wskazaniem uprawnień, obowiązków oraz możliwych dróg postępowania i ewentualnych kosztów sądowych.