Sprawy Cywilne Łódź

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego udzielana pomoc prawna obejmuje m. in.:

  • reprezentowanie powoda i pozwanego przed sądem w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych,
  • sporządzenie przed sądowych wezwań do zapłaty i sądowych wezwań do próby ugodowej,
  • reprezentowanie wnioskodawcy i uczestnika w sprawach o podział majątku,
  • prowadzenie spraw spadkowych stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek i zabezpieczenie spadku
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa własności nieruchomości – sprawy o zasiedzenie, uwłaszczenie, eksmisję, naruszenie prawa własności itp.,
  • prowadzenie postępowania egzekucyjnego,