Rozwody Łódź

Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego udzielana pomoc prawna obejmuje m. in.:

  • reprezentowanie powoda i pozwanego w sprawach o rozwód i separację, alimenty a także zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej,
  • reprezentowanie wnioskodawcy i uczestnika w sprawach o podział majątku,
  • prowadzenie spraw o alimenty (podwyższenie, obniżenie),
  • prowadzenie spraw odnośnie władzy rodzicielskiej, kontaktów rodzica z dzieckiem, sporów między rodzicami i dziećmi oraz pomiędzy rodzicami odnośnie istotnych spraw dziecka,
  • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa,
  • prowadzenie postępowania egzekucyjnego,